Loading...
POWER tỉ lệ % POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

0.95% 2 lần
02

3.81% 8 lần
03

3.81% 8 lần
04

2.86% 6 lần
05

3.33% 7 lần
06

2.86% 6 lần
07

1.43% 3 lần
08

1.9% 4 lần
09

2.38% 5 lần
10

2.86% 6 lần
11

2.86% 6 lần
12

3.33% 7 lần
13

0.95% 2 lần
14

1.43% 3 lần
15

0.95% 2 lần
16

2.38% 5 lần
17

0.48% 1 lần
18

2.38% 5 lần
19

2.38% 5 lần
20

2.86% 6 lần
21

3.33% 7 lần
22

1.43% 3 lần
23

0.48% 1 lần
24

2.86% 6 lần
25

0.48% 1 lần
26

1.9% 4 lần
27

1.43% 3 lần
28

0.95% 2 lần
29

1.43% 3 lần
30

1.43% 3 lần
31

0.95% 2 lần
32

2.86% 6 lần
33

1.43% 3 lần
34

2.38% 5 lần
35

1.9% 4 lần
36

0.95% 2 lần
37

0.48% 1 lần
38

1.9% 4 lần
39

0.95% 2 lần
40

0.95% 2 lần
41

0% 0 lần
42

0.48% 1 lần
43

1.9% 4 lần
44

2.38% 5 lần
45

1.43% 3 lần
46

0.95% 2 lần
47

1.43% 3 lần
48

1.43% 3 lần
49

0.48% 1 lần
50

1.9% 4 lần
51

1.43% 3 lần
52

2.38% 5 lần
53

2.38% 5 lần
54

3.81% 8 lần
55

0.95% 2 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 11/08/20
 • C C L L C L C

 • 2
 • 08/08/20
 • L C C C C L C

 • 3
 • 06/08/20
 • C L L C C L L

 • 4
 • 04/08/20
 • C L C L C L C

 • 5
 • 01/08/20
 • L C L C C L C

 • 6
 • 30/07/20
 • C L C C L C C

 • 7
 • 28/07/20
 • L L C C C C C

 • 8
 • 25/07/20
 • C L L C C L C

 • 9
 • 23/07/20
 • C C L L L C C

 • 10
 • 21/07/20
 • C C L L C C C

 • 11
 • 18/07/20
 • L L C C C L C

 • 12
 • 16/07/20
 • C L L C C C C

 • 13
 • 14/07/20
 • L C C C L L C

 • 14
 • 11/07/20
 • L C C C C C L

 • 15
 • 09/07/20
 • L C L L C C L

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 07/07/20
 • L C C L C C L

 • 17
 • 04/07/20
 • L L C C L L C

 • 18
 • 02/07/20
 • C C C C C L L

 • 19
 • 30/06/20
 • L L C L C L C

 • 20
 • 27/06/20
 • C C C L C L C

 • 21
 • 25/06/20
 • L C C L L C L

 • 22
 • 23/06/20
 • C C C C C C L

 • 23
 • 20/06/20
 • L L L L C C C

 • 24
 • 18/06/20
 • L C L L C C L

 • 25
 • 16/06/20
 • C L C L L C L

 • 26
 • 13/06/20
 • L L L C L L C

 • 27
 • 11/06/20
 • L L L C L C C

 • 28
 • 09/06/20
 • L L C C C C C

 • 29
 • 06/06/20
 • C C C C L L L

 • 30
 • 04/06/20
 • C C C C L C L

Xổ Số Thần Tài 4
Cách chọn mua Xổ Số Thần Tài 4 giống như Xổ Số Truyền Thống Điện Toán 6x36, 123 và Vietlott thì người chơi có thể tự chọn số
Thời gian xổ số vào 6:05 chiều
Tất cả các ngày trong tuần.
Kết quả xổ số là 1 số có 4 chữ số.
Hàng năm, Xổ Sổ Miền Bắc thường nghỉ 4 ngày từ 30 tết đến Mùng 3 tết âm lịch.