Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Số MEGA 6/45 >> Thống kê Số MEGA 6/45

MEGA Tỉ lệ % MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T4 T6 CN Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-45
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

2.22% 4 lần
02

1.67% 3 lần
03

0% 0 lần
04

2.78% 5 lần
05

2.22% 4 lần
06

1.11% 2 lần
07

2.78% 5 lần
08

2.22% 4 lần
09

1.67% 3 lần
10

2.78% 5 lần
11

2.78% 5 lần
12

1.11% 2 lần
13

1.67% 3 lần
14

3.33% 6 lần
15

2.22% 4 lần
16

3.89% 7 lần
17

1.11% 2 lần
18

2.22% 4 lần
19

4.44% 8 lần
20

2.22% 4 lần
21

1.67% 3 lần
22

0.56% 1 lần
23

4.44% 8 lần
24

1.67% 3 lần
25

2.22% 4 lần
26

3.33% 6 lần
27

1.67% 3 lần
28

2.22% 4 lần
29

1.67% 3 lần
30

3.89% 7 lần
31

2.78% 5 lần
32

1.67% 3 lần
33

2.22% 4 lần
34

1.67% 3 lần
35

2.22% 4 lần
36

1.67% 3 lần
37

2.78% 5 lần
38

2.22% 4 lần
39

2.22% 4 lần
40

2.78% 5 lần
41

2.22% 4 lần
42

1.11% 2 lần
43

1.11% 2 lần
44

2.78% 5 lần
45

2.78% 5 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 28/10/20
 • L C L L L L

 • 2
 • 25/10/20
 • L L C C L L

 • 3
 • 23/10/20
 • L C C L C L

 • 4
 • 21/10/20
 • C L C C C L

 • 5
 • 18/10/20
 • L C L C C C

 • 6
 • 16/10/20
 • C C C L C L

 • 7
 • 14/10/20
 • C L L C L C

 • 8
 • 11/10/20
 • C C C L C L

 • 9
 • 09/10/20
 • L L L C L L

 • 10
 • 07/10/20
 • L L L C C C

 • 11
 • 04/10/20
 • L C L L C L

 • 12
 • 02/10/20
 • L L L L C L

 • 13
 • 30/09/20
 • C L L C C C

 • 14
 • 27/09/20
 • L C C L L C

 • 15
 • 25/09/20
 • C C C L C L

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 23/09/20
 • C C L L C L

 • 17
 • 20/09/20
 • L L L L L C

 • 18
 • 18/09/20
 • C L L L L L

 • 19
 • 16/09/20
 • L C L C C C

 • 20
 • 13/09/20
 • C L C L C C

 • 21
 • 11/09/20
 • C L L C L L

 • 22
 • 09/09/20
 • L L C L C L

 • 23
 • 06/09/20
 • L C L L L C

 • 24
 • 04/09/20
 • L C C C C L

 • 25
 • 02/09/20
 • C C C C C C

 • 26
 • 30/08/20
 • C C C L L L

 • 27
 • 28/08/20
 • C L C L L L

 • 28
 • 26/08/20
 • C C C C L C

 • 29
 • 23/08/20
 • C C L L C L

 • 30
 • 21/08/20
 • L C C C L L