Trang chủ >> THỐNG KÊ >> MAX 4D >> Thống kê MAX 4D

Vị trí 4D MAX4D Chẵn Lẻ MAX4D
 • Thứ
 • Kỳ
 • Giải thưởng
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Thứ tự Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
0 20 21 25 19
1 17 18 18 18
2 17 16 20 17
3 16 13 13 19
4 21 18 14 21
5 12 27 15 19
6 24 18 13 21
7 17 20 21 18
8 19 11 19 9
9 17 18 22 19

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 31/08/21
 • A

  C C C L

 • E

  L C L L

  G

  L C L L

 • B

  L C L C

  C

  C L C L

  D

  L C C C

 • 2
 • 28/08/21
 • B

  L C C C

 • C

  C C L C

  E

  C L L C

 • A

  C L C C

  D

  C L C C

  G

  C C L L

 • 3
 • 26/08/21
 • G

  L L C L

 • D

  C L C L

  A

  L L L C

 • B

  C C L L

  C

  L L L L

  E

  L L C C

 • 4
 • 24/08/21
 • B

  C C C L

 • A

  C L C C

  G

  C L C C

 • C

  L C C L

  D

  C L C C

  E

  C C C L

 • 5
 • 21/08/21
 • B

  C L L L

 • D

  C L C C

  G

  L C C C

 • A

  C L L C

  C

  C L L C

  E

  L C C C

 • 6
 • 19/08/21
 • E

  L L C L

 • B

  C L L C

  G

  L C L C

 • A

  C L C L

  C

  L L C L

  D

  C C C C

 • 7
 • 22/07/21
 • C

  L L L C

 • B

  L C L C

  G

  C L C C

 • A

  C C C L

  D

  C L L C

  E

  L L C C

 • 8
 • 20/07/21
 • E

  C C C L

 • C

  L L L C

  B

  L C C C

 • A

  C C C L

  D

  C C L L

  G

  C C L C

 • 9
 • 17/07/21
 • B

  C C L L

 • E

  C L C C

  A

  C L L L

 • C

  C L L C

  D

  L C C C

  G

  C C L L

 • 10
 • 15/07/21
 • A

  L C C L

 • D

  C C L C

  B

  C C L C

 • C

  C L L L

  E

  C L C L

  G

  C L L C

 • 11
 • 13/07/21
 • G

  C C C L

 • C

  C C C C

  E

  C L C C

 • A

  L C C C

  B

  C C L C

  D

  L L L C

 • 12
 • 10/07/21
 • D

  C L C C

 • G

  C L C C

  C

  L L L L

 • A

  L L C C

  B

  C C C L

  E

  L C C C

 • 13
 • 08/07/21
 • D

  L C L C

 • G

  L L L C

  B

  L L C L

 • A

  L L C L

  C

  C L C L

  E

  C C L C

 • 14
 • 06/07/21
 • G

  C C C L

 • A

  L C L C

  D

  C L C C

 • B

  L C L C

  C

  C L C L

  E

  C L L L

 • 15
 • 03/07/21
 • E

  C L C C

 • A

  C C L C

  C

  L C C L

 • B

  L C L C

  D

  L C L C

  G

  C C C L

 • 16
 • 01/07/21
 • D

  C C C L

 • B

  C L L C

  G

  L C L C

 • A

  L C L L

  C

  C C C C

  E

  L C C L

 • 17
 • 29/06/21
 • A

  C C C L

 • C

  L C L C

  E

  L C C C

 • B

  C L C C

  D

  L L C C

  G

  C L L L

 • 18
 • 26/06/21
 • G

  C C L L

 • C

  C L C L

  D

  L L C L

 • A

  C C C C

  B

  L L L L

  E

  L L L L

 • 19
 • 24/06/21
 • A

  L C C L

 • C

  L C C L

  E

  L C L L

 • B

  C L L L

  D

  L C L L

  G

  L L L L

 • 20
 • 22/06/21
 • D

  C L L L

 • B

  C L L L

  G

  C L L C

 • A

  L C C L

  C

  L L C L

  E

  C L C L

 • 21
 • 19/06/21
 • D

  L C L C

 • C

  C L L L

  E

  L L L L

 • A

  C L L L

  B

  L C L C

  G

  C L C C

 • 22
 • 17/06/21
 • E

  L C C C

 • B

  C C L L

  G

  C C C L

 • A

  L C L L

  C

  C L L L

  D

  C L C C

 • 23
 • 15/06/21
 • B

  C L L L

 • D

  L L C L

  A

  C L L C

 • C

  L L C C

  E

  L L C L

  G

  C C L L

 • 24
 • 12/06/21
 • E

  C L L L

 • G

  C L L L

  D

  L C L L

 • A

  C L L L

  B

  C C C L

  C

  L L C C

 • 25
 • 10/06/21
 • E

  L L C C

 • C

  L C L L

  G

  C C L C

 • A

  C L L L

  B

  C L L L

  D

  C C C C

 • 26
 • 08/06/21
 • G

  C L L C

 • B

  L L C L

  D

  C C C L

 • A

  C L C C

  C

  C L L L

  E

  C C L L

 • 27
 • 05/06/21
 • G

  L C C L

 • A

  L L L C

  C

  L L L L

 • B

  L C L C

  D

  L C L L

  E

  C C L C

 • 28
 • 03/06/21
 • E

  C L C L

 • C

  L L L C

  D

  C C L L

 • A

  C L L C

  B

  C L C C

  G

  C C C L

 • 29
 • 01/06/21
 • B

  L L L C

 • A

  L L L L

  E

  C C C L

 • C

  C C C C

  D

  C C C L

  G

  C L L C

 • 30
 • 29/05/21
 • G

  L L L C

 • A

  L C C C

  C

  L L C L

 • B

  L L C L

  D

  L L C L

  E

  L L C C

Thống kê xổ số Max 4D Vietlott qua các kỳ quay. Thống kê từ hệ thống máy tính chính xác của xoso5h giúp bạn biết tần suất xuất hiện của từng con số qua các kỳ quay.

Tần suất bộ số Max 4D xuất hiện nhiều nhất, tần suất bộ số xuất hiện ít nhất để tìm ra con số may mắn của riêng mình!

Thống kê, so sánh vị trí các cặp XS Vietlott Max 4D chẵn lẽ chuẩn xác nhất - xoso5h.com - Xo So - KQXS

Công cụ Thống kê, so sánh XS Vietlott Max 4D chẵn lẽ chính xác nhất‌ theo 30 - 60 - 90 lần, các ngày trong tuần từ trang web XoSo5h.com - Xo So - KQXS

Chủ đề chính: max 4d, xổ số max 4d, xs max 4d, max 4d tổ hợp, kqxs max 4d, ket qua max 4d, 4d max, kết quả xổ số max 4d, vietlott max 4d, max 4d vietlott, xs vietlott max 4d, xo so vietlott max 4d, vietlott 4d max.