Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Lô Xiên

  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là:- lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 80,93 2 lần
2 36,37 2 lần
3 49,81 2 lần
4 36,51 2 lần
5 91,93 2 lần
6 91,95 2 lần
7 01,37 2 lần
8 49,74 2 lần
9 49,91 2 lần
10 49,93 2 lần
11 36,63 2 lần
12 49,95 2 lần
13 36,67 2 lần
14 36,74 2 lần
15 36,93 2 lần
16 47,84 2 lần
17 36,95 2 lần
18 47,74 2 lần
19 36,86 2 lần
20 01,93 2 lần
21 69,80 2 lần
22 69,84 2 lần
23 21,35 2 lần
24 21,54 2 lần
25 32,42 2 lần
26 21,49 2 lần
27 32,35 2 lần
28 69,87 2 lần
29 21,57 2 lần
30 69,99 2 lần