Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.59%

3 lần
00

1.06%

2 lần
01

1.06%

2 lần
02

0%

0 lần
03

1.06%

2 lần
04

0%

0 lần
05

1.06%

2 lần
06

1.06%

2 lần
07

1.59%

3 lần
08

0%

0 lần
09

0.53%

1 lần
10

2.12%

4 lần
11

1.06%

2 lần
12

0%

0 lần
13

0.53%

1 lần
14

0.53%

1 lần
15

1.59%

3 lần
16

2.12%

4 lần
17

0%

0 lần
18

2.65%

5 lần
19

0.53%

1 lần
20

0.53%

1 lần
21

0.53%

1 lần
22

0%

0 lần
23

1.06%

2 lần
24

0.53%

1 lần
25

1.06%

2 lần
26

2.12%

4 lần
27

2.12%

4 lần
28

2.12%

4 lần
29

0.53%

1 lần
30

0.53%

1 lần
31

1.06%

2 lần
32

0.53%

1 lần
33

0%

0 lần
34

1.06%

2 lần
35

1.06%

2 lần
36

1.59%

3 lần
37

0.53%

1 lần
38

0.53%

1 lần
39

1.06%

2 lần
40

1.06%

2 lần
41

1.06%

2 lần
42

1.59%

3 lần
43

0.53%

1 lần
44

0.53%

1 lần
45

1.06%

2 lần
46

0.53%

1 lần
47

0.53%

1 lần
48

1.59%

3 lần
49

1.06%

2 lần
50

1.59%

3 lần
51

2.65%

5 lần
52

1.59%

3 lần
53

0.53%

1 lần
54

2.12%

4 lần
55

3.17%

6 lần
56

1.06%

2 lần
57

1.59%

3 lần
58

1.06%

2 lần
59

0.53%

1 lần
60

1.06%

2 lần
61

0%

0 lần
62

0%

0 lần
63

0.53%

1 lần
64

0.53%

1 lần
65

0.53%

1 lần
66

0.53%

1 lần
67

1.06%

2 lần
68

0%

0 lần
69

1.59%

3 lần
70

1.59%

3 lần
71

0%

0 lần
72

0%

0 lần
73

1.06%

2 lần
74

1.59%

3 lần
75

1.06%

2 lần
76

0.53%

1 lần
77

2.12%

4 lần
78

1.59%

3 lần
79

1.06%

2 lần
80

1.06%

2 lần
81

1.06%

2 lần
82

0%

0 lần
83

1.06%

2 lần
84

1.59%

3 lần
85

1.06%

2 lần
86

2.12%

4 lần
87

0.53%

1 lần
88

1.59%

3 lần
89

2.12%

4 lần
90

0.53%

1 lần
91

0.53%

1 lần
92

0.53%

1 lần
93

0.53%

1 lần
94

1.59%

3 lần
95

0.53%

1 lần
96

0.53%

1 lần
97

1.59%

3 lần
98

1.06%

2 lần
99

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

Xem toàn bộ Λ