Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.06%

2 lần
00

1.59%

3 lần
01

1.59%

3 lần
02

0%

0 lần
03

0%

0 lần
04

1.06%

2 lần
05

0.53%

1 lần
06

0.53%

1 lần
07

1.06%

2 lần
08

1.06%

2 lần
09

2.12%

4 lần
10

2.12%

4 lần
11

2.65%

5 lần
12

0%

0 lần
13

2.12%

4 lần
14

1.59%

3 lần
15

0%

0 lần
16

0.53%

1 lần
17

0.53%

1 lần
18

0.53%

1 lần
19

0.53%

1 lần
20

0.53%

1 lần
21

1.06%

2 lần
22

0%

0 lần
23

2.65%

5 lần
24

1.06%

2 lần
25

1.06%

2 lần
26

0%

0 lần
27

0.53%

1 lần
28

0%

0 lần
29

0%

0 lần
30

2.12%

4 lần
31

1.06%

2 lần
32

0%

0 lần
33

0%

0 lần
34

0%

0 lần
35

1.06%

2 lần
36

2.12%

4 lần
37

1.06%

2 lần
38

2.65%

5 lần
39

0.53%

1 lần
40

2.12%

4 lần
41

1.06%

2 lần
42

1.06%

2 lần
43

0.53%

1 lần
44

0%

0 lần
45

0.53%

1 lần
46

1.06%

2 lần
47

1.59%

3 lần
48

0%

0 lần
49

1.59%

3 lần
50

2.65%

5 lần
51

0%

0 lần
52

1.06%

2 lần
53

1.06%

2 lần
54

0.53%

1 lần
55

0.53%

1 lần
56

1.06%

2 lần
57

1.06%

2 lần
58

0.53%

1 lần
59

1.06%

2 lần
60

1.59%

3 lần
61

0.53%

1 lần
62

1.06%

2 lần
63

1.59%

3 lần
64

1.59%

3 lần
65

0.53%

1 lần
66

0.53%

1 lần
67

1.06%

2 lần
68

1.06%

2 lần
69

0.53%

1 lần
70

1.59%

3 lần
71

0%

0 lần
72

0.53%

1 lần
73

1.06%

2 lần
74

0.53%

1 lần
75

1.06%

2 lần
76

2.12%

4 lần
77

1.06%

2 lần
78

2.12%

4 lần
79

0%

0 lần
80

1.59%

3 lần
81

2.65%

5 lần
82

1.06%

2 lần
83

2.12%

4 lần
84

2.12%

4 lần
85

0.53%

1 lần
86

1.59%

3 lần
87

1.06%

2 lần
88

0.53%

1 lần
89

0%

0 lần
90

1.06%

2 lần
91

0%

0 lần
92

1.59%

3 lần
93

1.59%

3 lần
94

0.53%

1 lần
95

0%

0 lần
96

1.59%

3 lần
97

2.12%

4 lần
98

0.53%

1 lần
99

1.59%

2 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

4.76%

6 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

Xem toàn bộ Λ

© Copyright 2020 -  xoso5h.com