Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Tỷ lệ hoàn chỉnh >> Thống kê Tỷ lệ hoàn chỉnh

  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.06%

2 lần
00

1.06%

2 lần
01

1.06%

2 lần
02

0%

0 lần
03

2.65%

5 lần
04

2.12%

4 lần
05

1.59%

3 lần
06

1.06%

2 lần
07

2.12%

4 lần
08

1.06%

2 lần
09

0.53%

1 lần
10

1.59%

3 lần
11

0.53%

1 lần
12

1.59%

3 lần
13

0%

0 lần
14

0.53%

1 lần
15

2.65%

5 lần
16

0%

0 lần
17

0%

0 lần
18

1.06%

2 lần
19

0%

0 lần
20

0%

0 lần
21

0.53%

1 lần
22

0%

0 lần
23

2.12%

4 lần
24

0.53%

1 lần
25

1.06%

2 lần
26

0.53%

1 lần
27

1.59%

3 lần
28

0%

0 lần
29

1.06%

2 lần
30

1.59%

3 lần
31

1.06%

2 lần
32

0%

0 lần
33

2.12%

4 lần
34

0.53%

1 lần
35

2.12%

4 lần
36

1.06%

2 lần
37

2.12%

4 lần
38

1.06%

2 lần
39

2.12%

4 lần
40

1.06%

2 lần
41

1.06%

2 lần
42

0%

0 lần
43

0.53%

1 lần
44

0.53%

1 lần
45

1.59%

3 lần
46

0.53%

1 lần
47

2.12%

4 lần
48

0%

0 lần
49

0.53%

1 lần
50

1.59%

3 lần
51

0%

0 lần
52

0.53%

1 lần
53

1.06%

2 lần
54

1.06%

2 lần
55

0.53%

1 lần
56

1.06%

2 lần
57

0.53%

1 lần
58

1.59%

3 lần
59

0.53%

1 lần
60

2.65%

5 lần
61

0%

0 lần
62

1.59%

3 lần
63

1.06%

2 lần
64

1.06%

2 lần
65

0%

0 lần
66

0%

0 lần
67

1.06%

2 lần
68

1.06%

2 lần
69

0.53%

1 lần
70

1.59%

3 lần
71

1.06%

2 lần
72

0%

0 lần
73

0%

0 lần
74

1.06%

2 lần
75

0.53%

1 lần
76

0.53%

1 lần
77

0.53%

1 lần
78

3.17%

6 lần
79

1.59%

3 lần
80

2.12%

4 lần
81

2.12%

4 lần
82

1.06%

2 lần
83

2.12%

4 lần
84

1.59%

3 lần
85

1.06%

2 lần
86

0.53%

1 lần
87

0.53%

1 lần
88

0%

0 lần
89

1.59%

3 lần
90

0.53%

1 lần
91

2.12%

4 lần
92

0%

0 lần
93

1.59%

3 lần
94

2.12%

4 lần
95

1.06%

2 lần
96

0%

0 lần
97

1.06%

2 lần
98

0%

0 lần
99

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

3.97%

5 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

3.97%

5 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

Xem toàn bộ Λ