Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Tỷ lệ hoàn chỉnh >> Thống kê Tỷ lệ hoàn chỉnh

  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.06%

2 lần
00

1.06%

2 lần
01

1.06%

2 lần
02

1.06%

2 lần
03

0.53%

1 lần
04

2.65%

5 lần
05

3.7%

7 lần
06

2.12%

4 lần
07

0%

0 lần
08

0.53%

1 lần
09

0.53%

1 lần
10

0%

0 lần
11

1.59%

3 lần
12

0.53%

1 lần
13

0%

0 lần
14

0%

0 lần
15

1.06%

2 lần
16

1.59%

3 lần
17

1.59%

3 lần
18

1.06%

2 lần
19

1.59%

3 lần
20

0%

0 lần
21

1.06%

2 lần
22

1.06%

2 lần
23

0.53%

1 lần
24

0.53%

1 lần
25

0%

0 lần
26

0.53%

1 lần
27

1.06%

2 lần
28

0%

0 lần
29

1.06%

2 lần
30

0.53%

1 lần
31

1.06%

2 lần
32

0.53%

1 lần
33

1.06%

2 lần
34

1.06%

2 lần
35

1.06%

2 lần
36

0.53%

1 lần
37

1.06%

2 lần
38

0.53%

1 lần
39

0.53%

1 lần
40

2.65%

5 lần
41

0.53%

1 lần
42

1.06%

2 lần
43

0%

0 lần
44

2.12%

4 lần
45

0%

0 lần
46

1.06%

2 lần
47

2.12%

4 lần
48

1.06%

2 lần
49

0%

0 lần
50

0.53%

1 lần
51

1.06%

2 lần
52

1.06%

2 lần
53

0%

0 lần
54

1.59%

3 lần
55

1.59%

3 lần
56

1.06%

2 lần
57

2.12%

4 lần
58

0%

0 lần
59

1.06%

2 lần
60

1.06%

2 lần
61

1.06%

2 lần
62

0.53%

1 lần
63

1.59%

3 lần
64

1.06%

2 lần
65

0%

0 lần
66

2.65%

5 lần
67

1.59%

3 lần
68

0%

0 lần
69

0.53%

1 lần
70

1.59%

3 lần
71

0%

0 lần
72

1.59%

3 lần
73

1.06%

2 lần
74

0.53%

1 lần
75

1.59%

3 lần
76

1.06%

2 lần
77

1.59%

3 lần
78

0.53%

1 lần
79

1.06%

2 lần
80

1.06%

2 lần
81

0.53%

1 lần
82

1.06%

2 lần
83

0.53%

1 lần
84

0.53%

1 lần
85

1.59%

3 lần
86

1.59%

3 lần
87

1.06%

2 lần
88

0%

0 lần
89

2.12%

4 lần
90

2.65%

5 lần
91

1.06%

2 lần
92

1.06%

2 lần
93

0%

0 lần
94

0.53%

1 lần
95

2.65%

5 lần
96

1.59%

3 lần
97

1.06%

2 lần
98

1.06%

2 lần
99

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

Xem toàn bộ Λ