Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.59%

3 lần
00

1.59%

3 lần
01

0.53%

1 lần
02

0.53%

1 lần
03

1.06%

2 lần
04

0.53%

1 lần
05

1.06%

2 lần
06

1.59%

3 lần
07

1.59%

3 lần
08

1.06%

2 lần
09

0.53%

1 lần
10

0.53%

1 lần
11

0.53%

1 lần
12

1.06%

2 lần
13

2.12%

4 lần
14

0.53%

1 lần
15

0%

0 lần
16

1.06%

2 lần
17

0.53%

1 lần
18

2.12%

4 lần
19

0.53%

1 lần
20

1.06%

2 lần
21

0.53%

1 lần
22

1.06%

2 lần
23

1.06%

2 lần
24

0.53%

1 lần
25

0.53%

1 lần
26

1.06%

2 lần
27

1.59%

3 lần
28

1.06%

2 lần
29

2.12%

4 lần
30

0.53%

1 lần
31

0.53%

1 lần
32

0%

0 lần
33

0.53%

1 lần
34

1.59%

3 lần
35

1.06%

2 lần
36

0%

0 lần
37

2.65%

5 lần
38

2.65%

5 lần
39

1.06%

2 lần
40

0.53%

1 lần
41

0%

0 lần
42

1.06%

2 lần
43

0.53%

1 lần
44

1.59%

3 lần
45

0%

0 lần
46

1.59%

3 lần
47

1.06%

2 lần
48

0.53%

1 lần
49

1.59%

3 lần
50

0.53%

1 lần
51

0.53%

1 lần
52

1.06%

2 lần
53

0.53%

1 lần
54

2.12%

4 lần
55

1.59%

3 lần
56

1.06%

2 lần
57

1.59%

3 lần
58

2.12%

4 lần
59

0.53%

1 lần
60

1.06%

2 lần
61

0%

0 lần
62

1.06%

2 lần
63

1.06%

2 lần
64

1.59%

3 lần
65

0.53%

1 lần
66

0.53%

1 lần
67

1.06%

2 lần
68

0%

0 lần
69

1.59%

3 lần
70

1.59%

3 lần
71

1.06%

2 lần
72

0%

0 lần
73

1.06%

2 lần
74

2.12%

4 lần
75

0.53%

1 lần
76

1.06%

2 lần
77

0%

0 lần
78

0.53%

1 lần
79

0.53%

1 lần
80

1.59%

3 lần
81

1.59%

3 lần
82

1.59%

3 lần
83

2.12%

4 lần
84

0%

0 lần
85

1.59%

3 lần
86

1.06%

2 lần
87

1.59%

3 lần
88

1.06%

2 lần
89

1.59%

3 lần
90

1.06%

2 lần
91

1.06%

2 lần
92

0.53%

1 lần
93

0%

0 lần
94

2.12%

4 lần
95

1.06%

2 lần
96

0.53%

1 lần
97

0%

0 lần
98

1.06%

2 lần
99

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

Xem toàn bộ Λ