Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Kỳ
  • Thứ
  • Số

2D-头:例如南部就是第八奖, 2D-尾:头奖最后两个号码

  • 2D-Đuôi
  • Toàn bộ
Ngày Vùng-Số

Thứ 4

01/07/20

Bắc Ninh

86-35

Bắc Ninh

91-35

Bắc Ninh

00-35

Bắc Ninh

55-35