Loading...
với lần xổ số gần nhất

Đà Nẵng

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 86 Hai con mèo cắn nhau 8
G7 641 Cưỡi ngựa 7
G6 7346 Con muỗi 10
9228 12
8635 Con ruồi 4
G5 5927 Chim ỉa vào người 6
G4 29577 Ngựa bay 8
97588 Nhận tiền của người con gái 8
75554 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 8
65922 6
85607 Phải lội xuống ao 8
17719 Ba bố con ăn no 3
98914 9
G3 76143 Nước đái có máu 5
47869 Rắn đuổi 2
G2 02709 Cá to nhỏ 9
G1 04181 Cái nhẫn 7
ĐB 609505 7

Quảng Ngãi

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 79 Con trai đầu lòng 4
G7 798 Con rệp 4
G6 4109 Cá to nhỏ 3
6857 Rắn cắn gót chân 8
7330 4
G5 7341 Cưỡi ngựa 7
G4 96560 Nghi ngờ vàng giả 6
72516 4
52559 Cá chuối 6
90748 Cá nướng 7
88901 Màu trắng 9
87319 Ba bố con ăn no 7
69117 Đi học 7
G3 20403 Đánh nhau có vũ khí 5
36421 5
G2 53143 Nước đái có máu 7
G1 53424 Tủ lạnh 4
ĐB 220120 8

Đắc Nông

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 06 Bàn ăn bầy đẹp 3
G7 585 Cái bình 12
G6 4904 Vua quan 7
6172 Cái nhìn hẹp hòi 7
8638 Lợn đen nhỏ 6
G5 8394 Con rết 6
G4 81385 Cái bình 12
32036 Khâu vá 8
59350 4
08703 Đánh nhau có vũ khí 11
69914 13
97262 Bóng đá 4
02414 13
G3 87030 5
92484 Hãm hại 7
G2 80625 Đánh chết rắn 4
G1 67642 Cánh tay lông lá 5
ĐB 000237 Ma hiện hình 5