Trang chủ >> Xổ Số Miền Nam

với lần xổ số gần nhất

Vĩnh Long

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 69 Rắn đuổi 9
G7 747 Tiên trên cao 6
G6 5111 Cột điện 10
9371 Người rủ đánh bạc 7
7488 Nhận tiền của người con gái 6
G5 5605 8
G4 94639 Bông hoa 10
56524 Tủ lạnh 12
07188 Nhận tiền của người con gái 6
34311 Cột điện 10
59713 9
29579 9
29817 Đi học 6
G3 53878 Đầu nhiều chấy 4
32267 Bán nhẫn vàng 4
G2 69294 Con rết 5
G1 56178 Đầu nhiều chấy 4
ĐB 753821 8

Bình Dương

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 39 Bông hoa 5
G7 664 6
G6 0583 Bổ củi 9
4107 Phải lội xuống ao 10
2687 Rùa biển 3
G5 6515 8
G4 39607 Phải lội xuống ao 10
30434 Bánh pháo 8
74026 Đi thi 6
25253 Ánh chớp 4
06545 Bắt cá ở suối 6
29716 6
94949 Con vịt 4
G3 60646 Cá trắng 3
25991 Người đẻ khó 5
G2 27704 Con cóc 6
G1 80023 7
ĐB 373408 Dông bão 8

Trà Vinh

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 61 Mình bắn súng lục 4
G7 621 8
G6 3046 Cá trắng 9
3563 Thiếu ngũ văn 10
9737 Ông trời 7
G5 5696 Rắn quấn chân 5
G4 99186 Thấy treo cổ nhiều người 5
56436 Khâu vá 4
13968 Chó đuổi chạy xuống ao 6
54128 11
12763 Thiếu ngũ văn 10
08189 Xem đánh nhau 5
00807 Phải lội xuống ao 6
G3 48021 8
43255 4
G2 47614 6
G1 01440 Cá cảnh 4
ĐB 295088 Nhận tiền của người con gái 9