Loading...
với lần xổ số gần nhất

TP.HCM

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 16 6
G7 684 Hãm hại 9
G6 3168 Cuốc xẻng 3
3299 Phóc mơ tuya 6
3529 Đỉa bán vào chân 4
G5 5296 Người bị chó cắn 5
G4 63463 Cứt vứt vào nhà 4
21548 Nhận được của bố thí 3
53555 10
51364 4
01727 Chim ỉa vào người 5
70001 Viên thuốc bổ 6
84684 Hãm hại 9
G3 53095 Tai nạn xe máy 6
17717 Đi học 6
G2 64269 Rắn đuổi 8
G1 71060 Nghi ngờ vàng giả 6
ĐB 346206 Cái tát 4

Long An

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 21 6
G7 968 Cuốc xẻng 3
G6 6563 Cứt vứt vào nhà 12
2305 5
8695 Tai nạn xe máy 10
G5 0961 Mình bắn súng lục 5
G4 81205 5
28694 Con rết 5
44058 Bóng đen 7
76138 Lợn đen nhỏ 10
13982 Quạt trần 4
01788 Nhận tiền của người con gái 3
12090 4
G3 09811 Cột điện 7
22838 Lợn đen nhỏ 10
G2 60265 Đào giếng 4
G1 12681 Cái nhẫn 3
ĐB 694115 6

Bình Phước

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 19 Ba bố con ăn no 9
G7 767 Bán nhẫn vàng 10
G6 6063 Cứt vứt vào nhà 5
5639 Lợn nhà 4
4576 Con lợn 4
G5 0247 Tiên trên cao 5
G4 96356 Rùa 4
23867 Bán nhẫn vàng 10
76259 Cá chuối 8
73728 7
65279 Một mình trong quán 11
57479 Một mình trong quán 11
15773 Hai anh em bế nhau 6
G3 23742 Cánh tay lông lá 5
47173 Hai anh em bế nhau 6
G2 20567 Bán nhẫn vàng 10
G1 54465 Đào giếng 6
ĐB 556479 Một mình trong quán 11

Hậu Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 69 Rắn đuổi 4
G7 711 Cột điện 4
G6 2892 Chém chuột 8
2495 Tai nạn xe máy 8
8213 3
G5 8060 Nghi ngờ vàng giả 8
G4 26805 6
13498 Con rệp 8
81190 5
71532 Chim hòa bình 4
50967 Bán nhẫn vàng 6
55018 3
69788 Nhận tiền của người con gái 8
G3 22493 Cái chén 5
50268 Cuốc xẻng 6
G2 55386 Bảo lãnh đỡ đầu 8
G1 59050 7
ĐB 016452 5