Loading...
với lần xổ số gần nhất

Thái Bình

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 08247 Tiên trên cao 8
G1 89507 Phải lội xuống ao 5
G2 37009 Chuyển nhà xí 9
55789 Xem đánh nhau 9
G3 05454 May quần áo mới 7
78208 Dông bão 14
26771 Cái muôi 8
37657 Rắn cắn gót chân 7
41916 9
82114 8
G4 4828 6
3542 Sông ngòi 13
6890 8
6718 9
G5 8757 Rắn cắn gót chân 7
7473 Hai anh em bế nhau 10
3139 Thấy dây dầu 10
6788 Nhận tiền của người con gái 7
2868 Cuốc xẻng 7
4763 Thiếu ngũ văn 8
G6 780 13
885 Cái kính 11
974 Cúng người chết 6
G7 55 10
84 Mình bị bắt 4
15 9
86 Hai con mèo cắn nhau 9