Loading...
với lần xổ số gần nhất

Nam Định

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 12958 Đỉa cắn người 9
G1 48295 Cái bàn 8
G2 79843 Nước đái có máu 8
42443 Nước đái có máu 8
G3 58852 7
52320 7
45548 Cá nướng 13
90607 Phải lội xuống ao 10
29384 Hãm hại 10
35826 Đi thi 7
G4 1472 Cái nhìn hẹp hòi 7
0576 Ba ba 8
9519 Ba bố con ăn no 12
7640 Cá cảnh 12
G5 0847 Tiên trên cao 6
6786 Hai con mèo cắn nhau 9
5104 Con cóc 6
0575 Hồn quý 12
4558 Đỉa cắn người 9
7938 Lợn đen nhỏ 5
G6 687 Chim trời 13
455 5
377 Ngựa bay 7
G7 41 Cưỡi ngựa 8
59 Cá chuối 11
88 Con bò 11
17 Đi học 9