Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Khánh Hòa

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 59 Lửa đảo 7
G7 847 Tiên trên cao 8
G6 4284 Hãm hại 11
2017 Đi học 8
4027 Chim ỉa vào người 9
G5 9826 Đi thi 2
G4 48394 Con rết 4
90046 Cảnh buồn 5
29307 Phải lội xuống ao 8
33744 5
94948 Dùng lửa đốt súc vật 5
91814 6
60810 Nghệ sỹ 6
G3 00947 Tiên trên cao 8
09033 6
G2 07885 Cái kính 7
G1 71882 Được bạc 4
ĐB 017595 Tai nạn xe máy 7

Kon Tum

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 82 Được bạc 9
G7 165 Bao diêm 6
G6 2426 Đi thi 10
4311 Cột điện 5
3340 Cá cảnh 6
G5 3562 Bóng đá 6
G4 85296 Người bị chó cắn 7
72125 Đánh chết rắn 8
45138 Lợn đen nhỏ 7
53378 Nhiều màu 7
42820 7
93062 Bóng đá 6
61246 Cảnh buồn 4
G3 20932 Lái buôn 5
40464 6
G2 12170 8
G1 41589 Cá sấu 8
ĐB 823535 Con mình chết 6