Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Tiền Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 51 4
G7 475 Ông già cho quà 11
G6 5879 Mặc nhiều quần áo 8
4561 Mình bắn súng lục 6
9281 Cái nhẫn 5
G5 8953 Cào cào 7
G4 15316 5
50340 Cá cảnh 4
72950 6
37484 Mình bị bắt 3
45204 Con cóc 8
98732 Nhà nghỉ mát 5
40521 9
G3 84643 Con đỉa 8
82237 Ông trời 3
G2 78479 Mặc nhiều quần áo 8
G1 71534 Tình tứ nói chuyện 6
ĐB 902193 Cái chén 3

Kiên Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 69 Rắn đuổi 12
G7 950 10
G6 9760 Nghi ngờ vàng giả 7
8726 Đi thi 4
4241 Cưỡi ngựa 5
G5 1168 Cuốc xẻng 3
G4 69940 Cá cảnh 5
27607 Phải lội xuống ao 5
69560 Nghi ngờ vàng giả 7
09349 Tình báo 5
41938 Lợn đen nhỏ 7
84674 Nghe caset điện yếu 7
93137 Ông trời 8
G3 42670 8
93231 Rụng một chiếc răng 8
G2 42434 Tình tứ nói chuyện 7
G1 07687 Chim trời 6
ĐB 507357 Rắn cắn gót chân 6

Đà Lạt

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 13 6
G7 403 Rụng cả hàm răng 8
G6 0694 Con rết 7
4763 Cứt vứt vào nhà 4
6406 Bàn ăn bầy đẹp 7
G5 1810 Màu vàng 6
G4 14757 Rắn cắn gót chân 3
62947 Tiên trên cao 4
38921 12
75480 7
12754 Vợ biến thành mèo 9
96621 12
19176 Con chó nhật 5
G3 37995 Cái bàn 7
85944 6
G2 86907 Phải lội xuống ao 7
G1 25588 Nhận tiền của người con gái 5
ĐB 239213 6