với lần xổ số gần nhất

Tiền Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 16 5
G7 322 4
G6 9969 Quán rượu ngoài trời 3
3911 Cột điện 7
4114 8
G5 7280 6
G4 76932 Nhà nghỉ mát 7
44016 5
31386 Hai con mèo cắn nhau 5
84419 Ba bố con ăn no 7
12864 4
04408 Dông bão 3
41985 Dao phay 9
G3 81013 10
25109 Cá to nhỏ 4
G2 17074 Cúng người chết 5
G1 78646 Con muỗi 2
ĐB 468007 Phải lội xuống ao 7

Kiên Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 26 Đi thi 4
G7 080 8
G6 5810 Nghệ sỹ 4
6451 5
8553 Cào cào 4
G5 3387 Chim đậu 11
G4 42439 Thấy dây dầu 7
77273 Hai anh em bế nhau 9
45530 5
41808 Dông bão 4
61692 Nằm đất 6
27732 Nhà nghỉ mát 4
09767 Chim bay 8
G3 31117 Đi học 2
99654 May quần áo mới 6
G2 14929 Dắt trâu 3
G1 14207 Phải lội xuống ao 8
ĐB 763087 Chim đậu 11

Đà Lạt

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 79 Mặc nhiều quần áo 5
G7 932 Nhà nghỉ mát 11
G6 8833 6
8476 Con lợn 6
7197 4
G5 0987 Chim đậu 6
G4 27563 Chái thìa 8
10811 Cột điện 3
63974 Cúng người chết 9
25821 7
82905 5
78904 Con cóc 7
71558 Cá chép 12
G3 33347 Tiên trên cao 8
71549 Con vịt 4
G2 28520 5
G1 50019 Ba bố con ăn no 6
ĐB 149641 Cưỡi ngựa 4