với lần xổ số gần nhất

Bắc Ninh

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 07707 Phải lội xuống ao 5
G1 37394 Con rết 9
G2 74883 Bổ củi 8
66782 Được bạc 7
G3 08234 Bánh pháo 6
76316 14
05602 Bóng rổ 11
80559 Lửa đảo 8
10909 Chuyển nhà xí 10
32780 2
G4 2985 Bánh dày 6
3182 Được bạc 7
0140 Cá cảnh 9
1542 Cánh tay lông lá 14
G5 6376 Cá chuồn 5
2611 Cột điện 15
9316 14
1895 Tai nạn xe máy 12
9648 Bắn bị thương 12
6188 Con bò 13
G6 958 Bóng đen 11
913 7
604 Con cóc 5
G7 10 Màu vàng 7
38 Lợn đen nhỏ 9
01 Viên thuốc bổ 8
64 12