với lần xổ số gần nhất

Hà Nội

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 77946 Cá trắng 7
G1 90034 Ăn cắp xe đạp 12
G2 02124 Tủ lạnh 8
59163 Thiếu ngũ văn 8
G3 31986 Ếch 8
01608 Dông bão 7
68954 Vợ biến thành mèo 9
71290 10
84959 Cá chuối 7
79813 8
G4 7930 8
4981 Cái nhẫn 7
8681 Cái nhẫn 7
3884 Hãm hại 11
G5 1819 Ba bố con ăn no 9
2901 Viên thuốc bổ 7
2990 10
1272 Cái nhìn hẹp hòi 6
9511 Cột điện 7
4408 Dông bão 7
G6 604 Ăn trộm xe máy 13
392 Chém chuột 10
753 Ánh chớp 6
G7 46 Cá trắng 7
36 Khâu vá 8
75 Hồn quý 8
50 3