Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Nam Định

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 17069 Người ăn bánh mỳ 7
G1 46324 Tủ lạnh 14
G2 45753 Ánh chớp 8
22997 10
G3 77805 6
36735 Con ruồi 12
81728 16
84286 Bảo lãnh đỡ đầu 9
64764 6
49715 10
G4 3988 Nhận tiền của người con gái 13
1685 Cái kính 9
7168 Con chai 7
4074 Nghe caset điện yếu 6
G5 7315 10
9750 6
7729 Đỉa bán vào chân 7
2384 Mình bị bắt 12
9783 Lấy đàn bà điên 8
6113 15
G6 091 Người khó đẻ 7
083 Lấy đàn bà điên 8
834 Bánh pháo 11
G7 51 9
22 9
76 Câu cá rô 4
79 Con trai đầu lòng 16