với lần xổ số gần nhất

Quảng Ninh

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 33079 Con trai đầu lòng 12
G1 24509 Chuyển nhà xí 11
G2 50297 10
32684 Mình bị bắt 9
G3 14722 6
09617 Đi học 12
06372 Cái nhìn hẹp hòi 8
97642 Sông ngòi 6
83017 Đi học 12
89131 Rụng một chiếc răng 5
G4 0939 Lợn nhà 7
2418 5
0471 Người rủ đánh bạc 13
3505 8
G5 1487 Chim trời 9
5532 Băng đạn 8
3667 Đánh nhau ném lựu đạn 9
2075 Hồn quý 7
1854 May quần áo mới 10
6904 Quan tài chưa chôn 9
G6 481 Cái nhẫn 16
024 Tủ lạnh 8
838 Lợn đen nhỏ 10
G7 09 Chuyển nhà xí 11
13 8
76 Con chó nhật 7
49 Tình báo 12