Trang chủ >> CẦU LOTO >> Cầu loto chưa ra

  • Chọn tỉnh thành
  • Ngày
  • Số lần liên tục chưa xuất hiện
    (MAX=0

杀号可换位:两个数字都不出现,跟顺序无关;杀号不可换位:从第二期看第一期不出现的号码 (例如:推荐杀号数字为1和3,第二期全奖中出现的号码有31, 那么不出现的号码就是13 。后面就继续按照13的这个先后顺序看下一期.如果第二期确定不了两个数字的先后顺序,就继续看下一期的。)
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Cầu số được đề xuất theo cách thức