Loading...
3 Giải Đặc Biệt của Tháng

x1

x1

x1

40 Giải Phụ Mỗi Tuần

40 người cao điểm nhất tuần sẽ nhận được thẻ cào điện thoại

Hướng Dẫn Tham Gia

Chỉ với 3 bước đơn giản

Đăng Ký

Nhấn chọn nút 'Đăng Ký' nằm ở đầu trang, bên phải

Bình chọn

Chọn đài xổ và bình chọn dãy số (từ 5 đến 6 chữ số tùy theo đài xổ). Nhấn 'Bình Chọn'

Kiểm tra kết quả

Sau giờ xổ, hãy kiểm tra kết quả tại trang 'Hồ sơ'

Danh sách người thắng giải

Bình Luận Từ Người Chơi