------------------ Quảng cáo ------------------

wetok

-------------------------------------------------------

November 28, 2020
Cờ bạc - Sài Gòn tứ đổ tường xưa (Phần 2)

Cờ bạc – Sài Gòn tứ đổ tường xưa (Phần 2)

Năm 1951, Bảo Đại đặt mua một chiếc Jaguar Mark II to đùng, phía trước mũi xe có gắn một con báo Nam Mỹ bằng đồng. […]