------------------ Quảng cáo ------------------

wetok

-------------------------------------------------------

November 29, 2020
Địa danh "Cây Da Sà" và "tập đoàn cờ bạc" một thời nức tiếng Sài Gòn (Phần 2)

Địa danh “Cây Da Sà” và “tập đoàn cờ bạc” một thời nức tiếng Sài Gòn (Phần 2)

Nhiều nấc trung gian Ông Huỳnh Trung cho biết, “vua cờ bạc” Bảy Diệm trổ tài trí thiết lập hệ thống mấy tầng lớp trung gian […]