------------------ Quảng cáo ------------------

wetok

-------------------------------------------------------

February 9, 2021
Chơi tết, văn hóa cho và nhận bao lì xì của người Trung Quốc ra sao?

Chơi tết, văn hóa cho và nhận bao lì xì của người Trung Quốc ra sao?

Ở Trung Quốc, phong bì đỏ luôn chứa tiền, và thường được “lì xì” cho mọi người, từ trẻ em cho đến cha mẹ, ông bà […]