------------------ Quảng cáo ------------------

wetok

-------------------------------------------------------

October 13, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 13 tháng 10 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 13.10. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 13 tháng 10 năm 2020 bằng “công […]
October 7, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 7 tháng 10 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 7 tháng 10 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
October 6, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 6 tháng 10 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 6.10. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 6 tháng 10 năm 2020 bằng “công […]
September 30, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 1 tháng 10 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
September 28, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 28.9

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 28 tháng 9 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
September 28, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 9 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 28.9. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 9 năm 2020 bằng “công […]
September 14, 2020

Phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 13 tháng 9 năm 2020. Kết quả xổ số 3 miền và Keno 13.9

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 13 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
September 14, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 13.9 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 13 tháng 9 năm 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
September 13, 2020
xổ số miền nam ngày 12 tháng 9

Phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 12 tháng 9 năm 2020. Kết quả xổ số 3 miền và Keno 12.9

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 12 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
September 12, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 13 tháng 9 năm 2020. Dự đoán xổ số 3 miền 13.9

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 13 tháng 9 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
September 12, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 12 tháng 9 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 12.9. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 12 tháng 9 năm 2020 bằng “công […]
September 9, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 9.9 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 9 tháng 9 năm 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
September 9, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 8.9 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 8 tháng 9 năm 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
September 8, 2020

Kết quả xổ số miền Nam và Keno 7.9 – Phân tích xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 7 tháng 9 năm 2020

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Nam và Keno ngày 7 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
September 5, 2020

Kết quả xổ số miền Nam và Keno 4.9 – Phân tích xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 4 tháng 9 năm 2020

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Nam và Keno ngày 4 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
September 4, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 5.9

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 5 tháng 9 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
September 4, 2020

Phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 3 tháng 9 năm 2020. Kết quả xổ số 3 miền và Keno 3.9

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 3 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
September 3, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 2.9 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
September 2, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 3 tháng 9 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 3.9. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 3 tháng 9 năm 2020 bằng “công […]
August 31, 2020

Phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 31 tháng 8 năm 2020. Kết quả xổ số 3 miền và Keno 31.8

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 31 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 31, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 1 tháng 9 năm 2020. Dự đoán xổ số 3 miền 1.9

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 1 tháng 9 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 31, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 30.8 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 30 tháng 8 năm 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2020. Xem chi tiết kết quả xổ […]
August 31, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 31 tháng 8 năm 2020 – Dự đoán kết quả xổ số 3 miền

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 31.8. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 31 tháng 8 năm 2020 bằng “công […]
August 30, 2020

Kết quả xổ số miền Nam và Keno 29.8 – Phân tích xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 29 tháng 8 năm 2020

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Nam và Keno ngày 29 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 30, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 30.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 30 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 27, 2020

Kết quả xổ số miền Nam và Keno 26.8 – Phân tích xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 26 tháng 8 năm 2020

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Nam và Keno ngày 26 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 27, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 27.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 27 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 25, 2020

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 26 tháng 8 năm 2020. Dự đoán xổ số 3 miền 26.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 26 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 25, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 24.8 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
August 24, 2020
xổ số hậu giang, xổ số kiến thiết miền nam, xổ số bến tre, xo so 3 mien, xổ số bình phước, xổ số thành phố hồ chí minh, xổ số cà mau

Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang đồng hành cùng chương trình học bổng Hoa lúa

Chương trình học bổng Hoa lúa Chương trình “học bổng Hoa lúa” đã ghi nhận được hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Thùy Duy, lớp 12A2, […]
August 23, 2020
xổ số hậu giang, xo so hau giang, xổ số hậu giang hôm nay, xs hau giang, xổ số kiến thiết hậu giang, kq xo so, kết quả xố số, xổ số kiến thiết, xo so 3 mien, xổ số kiến thiết miền nam

Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang Trao học bổng Trang viết Tâm hồn

Buổi lễ trao học bổng Trang viết Tâm hồn Trong cuộc sống này, có rất nhiều điều để tôi yêu thương và dành nhiều tình cảm. […]
August 23, 2020
xổ số an giang, xổ số kiên giang, xổ số bạc liêu, xổ số tiền giang, xổ số đồng nai, xổ số bình dương, xổ số sóc trăng, xổ số thành phố, xổ số trà vinh, xổ số cà mau, xổ số hậu giang

Xổ số kiến thiết Hậu Giang đồng hành cùng Chương trình “Trang viết tâm hồn”

Chương trình “Trang viết tâm hồn” Chương trình “Trang viết tâm hồn” nhận được bức thư của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 4A1, trường Tiểu […]
August 23, 2020
xổ số miền nam, xô sô miên nam, xo số miền nam, xổ số mien nam, kqxsmb, xổ số miền bắc, kqxs, xo so, keno, xổ số keno

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò

màng lưới sản xuất vé số ngày càng mở rộng doanh nghiệp TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, mang chức năng, nhiệm vụ được giao […]
August 23, 2020
xổ số bình dương, xỏ số bình dương, xs binh duong, xo so binh duong, sổ xmb, xổ sổ miền nam, sổ số miền bắc, sổ kq xsmb, kqxs

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết đối tác đại lý và kỷ niệm 40 năm thành lập

đơn vị Xổ số Kiến thiết Bình Dương ghi dấu móc son tròn 40 năm vun đắp và trưởng thành tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thơ thường trực tỉnh […]
August 23, 2020
xs binh thuan, xổ số bình thuận, xsbthuan, xo so binh thuan, kết quả xổ số bình thuận, xskt binh thuan, xs bình thuận, xs binh thuan hom nay, xổ số miền nam, xô sô miên nam

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tài trợ 3,2 tỉ đồng cho Bệnh viên Đa khoa tỉnh

Lễ Bàn giao ô tô cứu thương Ngày 8/5, công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận kết hợp mang Bệnh viên Đa khoa thức giấc đã tổ chức Lễ Bàn giao ô tô […]
August 23, 2020
xskt 3 mien, kết quả xổ số bình dương, kết quả xổ số thành phố, xổ số kiến thiết miền nam hôm nay, xổ số cần thơ hôm nay, kết quả xố số

Xổ số kiến thiết Cần Thơ tổng kết 40 năm hình thành và phát triển

Xổ số kiến thiết Cần Thơ 40 năm hoạt động mang phương châm “vừa ích nước, vừa lợi nhà” Suốt 40 năm hoạt động, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, doanh […]
August 23, 2020
xổ số kiến thiết miền nam hôm nay, xổ số cần thơ hôm nay, xs ca mau, xo so 3 mien, xổ số thành phố hồ chí minh, kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, xổ số ba đài, xổ số kiến thiết hôm nay, xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ khẳng định vị thế của mình trên thị trường

Kỷ niệm 40 năm ngày ra đời Xổ số Kiến thiết Cần Thơ không chỉ đóng góp vào nguồn thu ngân sách mà còn tích cực tham dự những hoạt động an sinh […]
August 23, 2020
trúng số, so xo, xsmb, xsmn, xổ số miền nam, sxmb, xổ số miền bắc, sxmn, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc

Nhiều doanh nghiệp xổ số miền nam có doanh thu tăng mạnh 20 -30%

Doanh thu từ hoạt động phát hành vé số của những đơn vị xổ số truyền thống nâng cao mạnh Theo Vietnam Report, rộng rãi đơn vị xổ số miền Nam nằm trong danh sách 500 công […]
August 23, 2020
xs binh thuan, xổ số bình thuận, xsbthuan, xo so binh thuan, kết quả xổ số bình thuận, kqxs mới nhất, xskt miền nam, vé số, xổ số kiến thiết

Xôn sao làm rõ vấn đề can thiệp kết quả số xố kiến thiết tỉnh Bình Thuận

làm cho rõ tin đồn can thiệp kết quả xổ số kiến thiết vừa mới đây, dư luận xốn xang về việc sở hữu thể can thiệp kết quả xổ số kiến […]
August 23, 2020
xổ số miền bắc 24 tháng 8, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, xo so mb, dự đoán xổ số miền bắc, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 24.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 23, 2020

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và Keno ngày 22 tháng 8 năm 2020. Kết quả xổ số miền Trung và Keno 22.8

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 22 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 23, 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi lễ trao học bổng “Gương sáng hiếu học”

Buổi lễ trao học bổng “Gương sáng hiếu học” Vào khi 8H30 sáng ngày 05/03/2019, tổ chức TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp sở hữu Hội Khuyến học thức giấc Đồng Tháp […]
August 23, 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tao học bổng tiếp sức tới trường cho học sinh – sinh viên vược khó

buổi lễ trao học bổng tiếp sức tới trường tới dự buổi lễ trao học bổng với ông lưu huỳnh Tân – chủ toạ, Giám đốc tổ chức TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cùng lãnh […]
August 23, 2020

Xổ số Kiến thiết tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thi“Khéo tay hay làm”cho công nhân, viên chức

Hội thi“Khéo tay hay làm” Sáng ngày 02/3/2019, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội […]
August 23, 2020

Xổ số kiến thiết Long An tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng triển khai phương hướng trong năm tới

Hội nghị Khách hàng Xổ số kiến thiết Long An Ngày 6/3/2019, Công ty TNHH MTV XSKT Long An đã tổ chức thành công Hội nghị […]
August 23, 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Bình Thuận phối hợp hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Lễ trao nhà đại đoàn kết Vào lúc 09 giờ, ngày 09 tháng 3 năm 2019, tại Ủy ban dân chúng quận Phú Quý, thức giấc Bình Thuận, buổi Lễ trao nhà đại đoàn kết diễn […]
August 23, 2020

Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức Giải bóng đã nữ cho cán bộ nhân viên công ty

Giải bóng đá nữ Xổ số kiến thiết An Giang Ngày 08/3, tại sân bóng đá Yết Kiêu, đã diễn ra giải bóng đá nữ của những vận khích […]
August 23, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao 3 căn nhà đại đoàn kết Sáng ngày 09/3 , doanh nghiệp TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp sở hữu tổ chức TNHH Xổ […]
August 23, 2020

Xổ số Kiến thiết Trà Vinh Tổ chức họp mặt giao lưu văn hóa các nữ cán bộ nhân viên trong công ty

Ngày hội giao lưu văn hóa nữ giới tới dự buổi gặp mặt, giao lưu văn hóa, thể thao có sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Tâm, Giám đốc, những đồng chí Phó […]
August 23, 2020

Hội nghị khách hàng xổ số kiến thiết Lâm Đồng “Gắn Kết Phát Triển – Hợp Tác Thành Công”

Tổng kết hoạt động xổ số kiến thiết Lâm Đồng đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn lặng – Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy – Phó chủ toạ túc trực UBND tỉnh giấc – chủ […]
August 23, 2020

Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai tổ chức Hội nghị khách hàng kỉ niệm 40 năm thành lập

Hội nghị các bạn XSKT Đồng Nai Ngày 22-1, công ty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết và nhà sản xuất tổng hiệp đồng Nai (gọi tắt là XSKT Đồng Nai) đã đơn vị Hội nghị các bạn 2018 và kỷ […]
August 23, 2020

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp trao nhà tình nghĩa hỗ trợ công tác an sinh xã hội

Xổ số kiến thiết tỉnh giấc Đồng Tháp đã tới thăm và trao Nhà tình thương Ngày 15 tháng 3 năm 2019 vừa qua, tiếp nối những hoạt động tích cực trong công việc an sinh phường hội tại địa […]
August 23, 2020

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao học bổng tiếp sức đến trường cho nam sinh nghèo vược khó

Buổi lễ trao học bổng Tiếp Sức đến Trường đến dự buổi lễ trao học bổng có ông lưu hoàng Tân – chủ toạ, Giám đốc doanh nghiệp TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cùng lãnh […]
August 23, 2020

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức lễ bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho các cựu chiến binh

Tài trợ vun đắp nhà nghĩa tình đồng đội Đầu năm 2018, được sự quan tâm của đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và đồng chí bí thư Thị ủy, Ban thường vụ Hội […]
August 23, 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao học bổng cho cô học sinh nghèo hiếu học

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi lễ trao học bổng Vào khi 9h00 sáng ngày 21/03/2019, công ty TNHH MTV Xổ số […]
August 23, 2020

Xổ số Kiến thiết An Giang tổ chức thăm và trao quà khuyến học cho 100 em học sinh của trường Tiểu học “A”

đơn vị thăm và trao quà khuyến học Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2019, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 […]
August 22, 2020

Xổ số Kiến thiết Kiên Giang tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân Đông Thạch

Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” thực hành chủ trương của Ban Chỉ đạo “Tết Quân – Dân” thời kỳ 2017 – 2020 về việc vận động vun đắp nhà “Đại đoàn […]
August 22, 2020

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tặng nhà đại đoàn kết cho người dân Hàm Hiệp

Buổi lễ trao tặng nhà đại kết đoàn Ngày 15/3 đơn vị TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận hài hòa có Ủy ban trận mạc Tổ quốc Việt Nam thức giấc tiến hành buổi lễ trao […]
August 22, 2020

Xổ số Kiến thiết Tây Ninh tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh Ngày 27/03/2019, công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh đã đơn vị thành công Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Hội nghị Người lao Sáng ngày 30/3/2019, thực hành Quy chế dân chủ ở cơ sở vật chất, Ban Giám đốc – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vật […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết An Giang Tổ chức họp mặt tri ân khách hàng

Buổi họp mặt tri ân khách hàng Buổi gặp mặt lần này sở hữu sự tham dự của 82 Đại lý xổ số kiến thiết An Giang. Chủ trì buổi gặp mặt có những ông è cổ Văn Lắm – bí thơ Đảng ủy, chủ […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương Thực hiện chương trình tri ân những người bán vé số lẻ

chương trình “Tặng quà tết các người bán vé số lẻ” tới bây giờ, chương trình “Tặng quà tết các người bán vé số lẻ” đã tròn 12 tuổi. Qua […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương Đồng lòng vượt qua khó khăn phát triển vững mạnh

Nắm bắt cơ hội, cởi mở quản lý Ông Nguyễn Công Luận, Giám đốc tổ chức TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, cho biết năm 2018, hoạt động buôn bán xổ số […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt các công tác đền ơn đáp nghĩa

Xổ số kiến thiết tỉnh giấc Trà Vinh luôn quan tâm đến người mang công tổ chức TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thức giấc Trà Vinh hàng năm ngoài việc thực hành hoàn tất lý tưởng nhiệm vụ chính trị được […]
August 22, 2020

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang Tài Chương trình “học bổng Hoa lúa”

Chương trình “học bổng Hoa lúa” Chương trình “học bổng Hoa lúa” đã ghi nhận được cảnh ngộ của em Nguyễn Thị Thùy Duy, lớp 12A2, trường THPT […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tri ân các đại lý bán vé số cấp 1

Buổi lễ tổng kết tri ân các đại lý vé số Năm 2018, tổng doanh số phát hành của doanh nghiệp đạt 4.700 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; […]
August 22, 2020

Kết quả xổ số miền Bắc và Keno 21.8 .Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 21 tháng 8 năm 2020.

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và kết quả keno hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức buổi lễ trao học bổng “Gương sáng hiếu học” 

buổi lễ trao học bổng “Gương sáng hiếu học” Ngày 15 tháng 02 năm 2019, doanh nghiệp TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp kết hợp sở hữu Hội Khuyến học tỉnh […]
August 22, 2020

Công ty Xổ số Cà Mau Thực hiện chương trình “ Vì đàn em thân yêu”

Chương trình “ Vì đàn em thân yêu” thực hành chương trình “ Vì đàn em thân yêu” , chào mừng năm học mới 2018-2019. Nhân dịp đầu niên học mới […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ tại địa phương

Buổi lể bàn giao nhà tình nghĩa doanh nghiệp TNHH 1 thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang vừa công ty bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tổ chức Hội nghị người lao động Công ty

Hội nghị công nhân tổ chức cách đây không lâu, ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại tỉnh thành Đà Lạt, Ban quản lý điều hành doanh nghiệp Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã hài […]
August 22, 2020

Công ty xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai tổ chức hoạt động thiện nguyện cùng hội chữ thập đỏ

Hoạt động thiện nguyện xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai thực hành các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày xây dựng thương hiệu Đảng cùng sản Việt […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh

tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh Ngày 25/2/2019, tổ chức TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty) đã tổ chức tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, triển […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương tài trợ kinh phí xây dựng 160 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết

xổ số kiến thiết Bình Dương tài trợ phê duyệt Quỹ “Vì người nghèo” 2 căn nhà đại kết đoàn được trao tặng trong đợt này cho hộ gia đình ông […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường”

buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức tới trường” Ngày 21 tháng 02 năm 2019, đơn vị TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp kết hợp sở hữu Đài phát thanh và truyền […]
August 22, 2020

Xổ số Kiến thiết Bình Dương tổ chức chương trình “Phát nước miễn phí” tại Lễ hội cho khách thập phương

chương trình “Phát nước miễn phí” Hòa chung ko khí nở rộ của Lễ hội Rằng tháng Giêng hằng năm, năm 2019 này, Ban Giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số Kiến […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương quan tâm tặng nhà tình nghĩa cho người dân địa phương

Xổ số kiến thiết Bình Dương tổ chức trao tặng căn nhà đại đoàn kết vừa qua công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương kết hợp có UBND phường Minh Hòa thị xã Dầu Tiếng công ty trao […]
August 22, 2020

Xổ số kiến thiết Lâm Đồng nỗ lực phấn đấu, ngày càng ổn định và phát triển

XSKT vững mạnh khởi hành phụ vụ nhu cầu giải trí cho nhân dân có thể thấy hoạt động XSKT tuy không hề là 1 lĩnh vực kinh tế cung cấp ra của cải vật chất nhưng là 1 biện pháp nguồn vốn quan yếu của Nhà nước để thực […]
August 22, 2020

Xổ số Kiến thiết Long An hỗ trợ 2 tỷ đồng xây nhà tình thương cho người nghèo

Buổi lễ trao tặng hai tỷ đồng tổ chức TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An đã tổ chức lễ trao tặng 50 căn nhà Đại kết đoàn tương đương là 2 tỷ duyệt Ủy ban chiến […]
August 21, 2020
xs keno, truc tiep xs keno, xo số miền nam, xo so miên nam, xổ số mien nam, xô sô hôm nay, xô sô miên nam hôm nay, xo sô mien nam, xỗ số miền nam

Kết quả xổ số miền Nam và Keno 20.8 – Phân tích xổ số 3 miền và kết quả Keno ngày 20 tháng 8 năm 2020

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Nam và Keno ngày 20 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 21, 2020
xổ số bắc ninh, xổ so ha noi, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, xo so mb, kết qua xsmb, xsmbtt, xo so miên bac

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 năm 2020 – Dự đoán xổ số 3 miền 21.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Nam  ngày 21 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 19, 2020
xổ số hà nội, xô so ha noi, xổ số hà nội hôm nay, xổ số miền bắc, xsmb, kqxsmb, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xsmb 30 ngay, ketqua net

Phân tích kết quả xổ số 3 miền và Keno ngày 19 tháng 8 năm 2020. Kết quả xổ số miền Trung và Keno 19.8

Thống kê phân tích kết quả xổ số miền Trung và Keno ngày 19 tháng 8 năm 2020 – Xem chi tiết kết quả xổ số […]
August 19, 2020
xổ số bắc ninh, xổ so ha noi, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, xo so mb, kết qua xsmb, xsmbtt, xo so miên bac

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 20 tháng 8 năm 2020. Dự đoán xổ số 3 miền 20.8

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 20 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]
August 19, 2020
xổ số bắc ninh, xổ so ha noi, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, xo so mb, kết qua xsmb, xsmbtt, xo so miên bac

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền – Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 8 năm 2020

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 19.8. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 8 năm 2020 bằng “công […]
August 18, 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang giao ước tài trợ học bổng

Buổi ký kết giao kết tài trợ Ngày 14/11/2018, tại tỉnh Bến Tre, đã diễn ra buổi ký kết giao kết tài trợ đối ứng nhà cho người nghèo và học bổng […]
August 18, 2020
xổ số miền nam, sxmn, xổ số miền nam hôm nay, xo so mien nam, xổ số hôm nay, kqxsmn, sx mn, xô sô miên nam

Hội nghị tổng kết hoạt động XSKT khu vực miền Nam lần thứ 7

Hội nghị hoạt động XSKT khu vực miền Nam tham gia Hội nghị với ông Nguyễn Huy Đạt, Trưởng phòng quản lý xổ số thuộc Vụ nguồn vốn những nhà băng và tổ chức tài chính Bộ […]
August 18, 2020
xổ số miền nam, sxmn, xổ số hậu giang, xo so hau giang, kqxshg hôm nay, xô sô hâu giang hôm nay, xố so mien nam, xo so m ngoc

Xổ số Kiến thiết Hậu Giang Tổng kết kinh doanh kỷ niệm 15 năm thành lập

tổ chức Xổ số Kiến thiết Hậu Giang kỷ niệm 15 năm có mặt trên thị trường tham dự sở hữu nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua những thời kỳ; Ủy viên Trung […]
August 18, 2020
xổ số miền nam, sxmn, xổ số miền nam hôm nay, xổ số trà vinh, kết quả xổ số trà vinh, xo so tra vinh, kqxs tra vinh, xổ số trà vinh hàng tuần

Xổ số Kiến thiết Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện triển khai nghị quyết đảng

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện khai triển nghị quyết đến dự Hội nghị sở hữu đồng chí Nguyễn Quốc Vạn, Phó bí thơ Đảng ủy Khối doanh nghiệp thức giấc Trà Vinh; đồng chí […]
August 18, 2020
xskt trà vinh, xổ số trà vinh, xổ số kiến thiết trà vinh, kqxs tra vinh, xs trà vinh, sx mn

Xổ số Kiến thiết Trà Vinh tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm qua

Hội nghị đánh giá hoạt động năm qua Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua; ghi nhận, biểu […]
August 18, 2020
xskt bình thuận, xổ số bình thuận, xsbthuan, xổ số bình thuận hôm nay, kqxs binh thuan, xổ số miền nam, sxmn, xổ số miền nam hôm nay

Xổ số Kiến thiết Bình Thuận tổ chức hội nghị khách hàng tổng kết thành tích 40 năm thành lập

Kết quả 40 năm phát triển Xổ số Kiến thiết Bình Thuận Sau 40 năm thành lập và phát triển đến nay Công ty TNHH Xổ […]
August 18, 2020
xs ben tre, xs bến tre, kqxs ben tre, dự đoán xổ số bến tre, xs ben tre hom nay, xs bên tre, xổ số miền nam, xô sô miên nam

Công ty TNHH MTV XSKT Bến Tre tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hội nghị khách hàng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ngày 25/01/2019, Công ty TNHH MTV XSKT Bến Tre tổ chức Hội nghị khách […]
August 18, 2020
xổ số đồng tháp hôm nay, kết quả xổ số đồng tháp, xổ số đồng tháp tuần rồi, xskt dong thap, xổ số miền nam, xô sô miên nam, xo số miền nam

Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tổ chức buổi lễ trao học bổng

buổi lễ trao học bổng cho em Nguyễn Kim Thoa Vào lúc 9h00 sáng ngày 31/01/2019, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp […]
August 18, 2020
xs dong thap, xổ số đồng tháp, xổ số đồng tháp hôm nay, kết quả xổ số đồng tháp, xổ số đồng tháp tuần rồi, xskt dong thap, xổ số miền nam, xô sô miên nam

Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp trao tặng 60 phần quà cho người bán vé số nghèo

Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp trao tặng quà cho người bán vé số Với mong muốn đem lại cho những người bán vé số nghèo […]
August 18, 2020
xổ số đồng tháp hôm nay, kết quả xổ số đồng tháp, xổ số đồng tháp tuần rồi, xskt dong thap, xổ số miền nam, xô sô miên nam, xo số miền nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Xổ số Đồng Tháp

Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng, Tổ tiếp đoàn UBND Vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng giám […]
August 18, 2020

Xổ số kiến thiết Bình Dương tặng 1.127 suất quà tri ân người bán vé số dạo

Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương và ghi nhận những đóng góp của những người bán vé số dạo Đây là chương trình thường […]
August 17, 2020
giải mã giấc mơ, giai mong lo de, giai ma giac mo, lo dep hom nay, lode88, lô đề hôm nay, chiembao

Giải mã giấc mơ thấy thầy giáo, nên đánh số mấy?

Giấc mơ thấy thầy giáo thường mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc, nhưng không phải ai cũng biết đây là một điềm báo tốt […]
August 17, 2020
giai mong lo de, giai ma giac mo, lode88, lô đề hôm nay, nằm mơ thấy cá, mơ rụng răng, mơ thấy người thân chết, mơ bị chó cắn, chiembao

Chiêm bao mơ thấy quả nho, đánh số mấy dễ trúng?

Có rất nhiều người khi gặp giấc mơ thấy quả nho thường băn khoăn không biết đây là điềm may hay rủi. Hãy cùng xoso5h.com chúng […]
August 17, 2020
giâc mơ lô đê, giải mã giấc mơ, lo dep hom nay, lode88, lô đề hôm, mơ thấy nước, mơ thấy người chết sống lại, mơ rắn đánh con gì, chiembao

Chiêm bao mơ thấy cô giáo, nên đánh đề con gì?

Tuổi thơ bạn đã từng học qua thầy hay cô gì đó, giúp chúng ta hiểu biết thêm kiến thức. Thế nhưng bạn có giấc mơ […]
August 17, 2020
mơ thấy uống rượu, giai ma giac mo, giải mã giấc mơ, vé số, giải mã giấc mơ, mơ thấy người yêu cũ, nằm mơ thấy người yêu cũ

Chiêm bao mơ thấy uống rượu, đánh số mấy?

Rượu là thức uống được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi tiệc, nhằm thể hiện sự trân trọng quý mến. Nhưng trong giấc mơ thì […]
August 17, 2020
xổ số bắc ninh, xổ so ha noi, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, xo so mb, kết qua xsmb, xsmbtt, xo so miên bac

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 17 tháng 8 năm 2020

Dự đoán xổ số 3 miền. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung  ngày 17 tháng 8 năm 2020 bằng “công nghệ AI” độc quyền […]