June 28, 2020

Có rất nhiều nghề nghiệp nhưng lý do chủ yếu chọn bán vé số vì……… thích thì bán thôi!

Nhiều người bán vé số còn khá trẻ nhưng tại sao học lại chọn bán vé số. khi được hỏi họ thường trả lời vì nó […]