------------------ Quảng cáo ------------------

wetok

-------------------------------------------------------

November 29, 2020
Địa danh "Cây Da Sà" và "tập đoàn cờ bạc" một thời nức tiếng Sài Gòn (Phần 2)

Địa danh “Cây Da Sà” và “tập đoàn cờ bạc” một thời nức tiếng Sài Gòn (Phần 2)

Nhiều nấc trung gian Ông Huỳnh Trung cho biết, “vua cờ bạc” Bảy Diệm trổ tài trí thiết lập hệ thống mấy tầng lớp trung gian […]
November 29, 2020
cây da sà là cây gì, cây da sà,

Địa danh “Cây Da Sà” và “tập đoàn cờ bạc” một thời nức tiếng Sài Gòn (Phần 1)

Trước năm 1975, khi Sài Gòn đang còn lắm ngổn ngang, cũng là thời cho giang hồ và dân nhập cư kiếm sống. Sự xuất hiện […]